Ga naar de inhoud

Geborgde werkwijze alcoholwet

Verantwoorde alcoholverkoop is voor DH17 Drankenspeciaalzaak erg belangrijk. 

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe door DH17 Dranken-speciaalzaak invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij DH17 Drankenspeciaalzaak wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft: 

  1. Hoe DH17 Drankenspeciaalzaak samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de dranken tot en met de bezorging;
  2. Hoe DH17 Drankenspeciaalzaak ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van DH17 Drankenspeciaalzaak
  3. Hoe DH17 Drankenspeciaalzaak controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

 

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Leeftijdscontrole bij bestellen: Voordat u als klant kunt bestellen zullen wij uw leeftijd verifiëren door middel van het iDIN systeem. Dit systeem verifieert de leeftijd door via uw bank. Mocht u een ongeldige datum invullen of u bent niet ouder dan 18 jaar dan kunt u niet bestellen omdat u niet ouder bent dan 18 jaar.b

Leeftijdscontrole bij aflevering.  Zodra wij uw bestelling verzenden, maken wij gebruik van een legitimatieplicht. Dat betekent dat als het pakket bij u wordt aangeboden u zich zal moeten legitimeren aan de bezorger. Dit om te checken of de ontvanger wel 18 jaar of ouder is. Ook bij het afhalen van uw bestelling bij een afhaalpunt zal u zich moeten legitimeren. Zorg daarom dat u altijd een legitimatiebewijs bij u heeft bij het afhalen van uw pakket. 

Als u zelf niet aanwezig bent  Het kan natuurlijk zijn dat niet u, maar iemand anders uw bestelling in ontvangst neemt. Dit kan alleen als de andere persoon zelf 18+ is en dit aan de hand van een geldig legitimatiebewijs kan aantonen. Op dat moment zal de bezorger zijn/haar gegevens vastleggen. Indien er niemand aanwezig is van 18+, mag het pakket niet worden overhandigd.

Levering bij de buren en neerzet toestemming

Helaas is het per 1 juli 2021 wettelijk niet toegestaan pakketten met alcohol bevattende drank bij de buren af te leveren en kan er ook géén neerzettoestemming meer worden gegeven. Vooralsnog vindt ook geen aflevering bij een pakketshop plaats. Bij een niet thuis levering zal de bezorger één 2e bezorgpoging ondernemen, hierna gaat uw bestelling retour naar ons.

Werkwijze en verpakking voorwaarden:

Onze werkwijze is bekend bij al onze medewerkers en onze dozen zijn voorzien van de teksten ‘Legitimatie verplicht’ en ook het Nix logo is aanwezig op de verzendverpakking zodat dit nog beter zichtbaar is voor zowel de bezorger als de ontvanger. Deze werkwijze wordt besproken in een werkoverleg.

Controle van de Geborgde werkwijze:

Wij zijn verplicht om onze geborgde werkwijze eenmaal per jaar te onderzoeken op geldende verplichtingen en eventueel geconstateerde tekortkomingen. Dit zal jaarlijks plaatsvinden. Wij laten 1 keer per jaar een testaankoop door een minderjarige uitvoeren en controleren of de medewerkers /pakket diensten (PostNL/DHL) zich houden aan de werkinstructie.’Wanneer blijkt dat er tekortkomingen worden bevonden tijdens dit onderzoek, zullen deze met passende maatregelen worden gecorrigeerd.

Hartelijk dank voor uw begrip en mocht u naar aanleiding van onze werkwijze nog verbeterpunten hebben, dan horen wij deze graag via info@dh17.nl. Wij van Slijterij Henk Peter doen er alles aan om met deze geborgde werkwijze de maatschappelijke verantwoordelijkheid omtrent alcoholgebruik te stimuleren. 

Verantwoord Alcohol gebruik Wij staan ervoor dat het alcoholgebruik van minderjarigen tot een minimum wordt teruggedrongen. Wij verkopen geen alcohol aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Meer weten over verantwoordelijk alcoholgebruik? 

www.nix18.nl

 www.stiva.nl